Advertisement


Sołectwo Stróże


Sołtys Stróż:

Krzysztof Olszanecki
tel. kom. 793 772 675
tel. 18 445 46 06

Rada Sołecka:

Baran Janusz
Baran Stanisław (Za Lasem)
Baran Stanisław (Stróże Niżne)
Kalamaszek Roman
Mikulski Stanisław
Szczepanek Jarosław
Wiatr Wiesław

 

Statut Sołectwa (pdf)


Odbiór podatku

Odbiór podatku


Kolejna możliwość zapłaty podatku.

Podatek i nakazy płatnicze

Podatek i nakazy płatnicze


   Zgodnie z zapowiedzią, podajemy kolejne terminy kiedy można wpłacać podatek.


Sądecki Bartnik - Hotel