Advertisement


Historia Stróż
  

    Wg niektórych źródeł ziemie na których obecnie znajduje sie m.in. nasza miejscowość były zamieszkiwane już w okresie halsztackim (żelaza) około 700 - 400 lat p.n.e. przez grupy osadników przemieszczających się w górę dolin rzek Podgórza Karpackiego, w tym Białej.
    Za panowania Bolesława Chrobrego na terenie tym powstał prawdopodobnie gród obronny, przy szlaku wiodącym z Węgier w głąb kraju, zwany "stróża" lub "straża". Stąd też najprawdopodobniej wzięła się nazwa naszej miejscowości.
    Pierwszą wzmiankę źródłową o wsi Stróże znajdziemy w dokumencie Leszka Czarnego (1288r). Wynika z niej, że miejscowość ta na przełomie XIII i XIV wieku podlegała klasztorowi Benedyktynów z Tyńca i liczyła ok. 10-15 osadników.
    Na przełomie XIV i XV wieku Stróże stanowiły własność Stanisława Jeżowskiego a następnie jego synów - Spytka i Mikołaja, część wsi w nieznanych okolicznościach przeszła pod władanie Stanisława Szalowskiego i Mikołaja Moykowskiego.
    W kolejnych latach zmieniałą się zarówno nazwa miejscowości jak i jej administracyjna przynależność. Tak od 1935r była wsią podlegającą Gminie Zbiorowej Bobowa, w 1956r zmieniono nazwę wsi na Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Stróże i wcielono do niej przyległe miejscowości (Polna, Bugaj, Wyskitna, Gródek). Po raz kolejny zmiana nazwy nastąpiłą w 1971r i Stróże wraz z wcielonymi wcześniej miejscowościami stały się Gminą Stróże. Taki stan rzeczy utrzymał się bardzo krótko i już w 1975r zlikwidowano Gminę Stróże a samoistną wieś Stróże wcielono do Gminy Zbiorowej Grybów – obecnie Gminy Grybów.


Kalendarium:

1288 – pierwsza wzmianka źródłowa o Stróżach
1876 – uruchomiono linię kolejową
1928 – powstanie Parafii Stróże
1928 – powstanie klubu sportowego „Nafta” (po przekształceniach Kolejarz)
1930 – Konsekracja Kościoła Parafialnego
1949 – powstanie KS Kolejarz
1958 – elektryfikacja Stróż
1983 – oddanie nowego mostu „na Zawodzie”
1998 – utworzenie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach
- zakończenie budowy Centrum Hotelowo-Rehabilitacyjnego w Stróżach
1999 - oddanie do użytku hali sportowej przy Szkole Podstawowej


 
Sądecki Bartnik - Hotel