Advertisement


Zabytki w okolicy
    Małopolska jest niesamowitym regionem. Nie tylko dzieki pięknej zieleni, wspaniałym widokom, ale również swojej historii. Poniżej lista okolicznych zabytków - bardziej lub mniej znanych, które naprawdę warto zobaczyć.


Nowy Sącz

 

• Zabytkowy układ urbanistyczny miasta, XIII/XIV wiek, kamienice w obrębie piwnic XVI/XVII wieku, przekształcone w wyższych kondygnacjach w XIX i XX wieku.
• Bazylika p.w. św. Małgorzaty z przełomu XIII/XIV wieku, przebudowana w pocz. XIX wieku.
• Kościół drewniany p.w. św. Heleny z 1686 roku.
• Kościół drewniany p.w. św. Rocha z lat 1595-1600, pierwotny fundowany przez Władysława Jagiełłę.
• Dawny dom kanoniczy tzw. „Dom Gotycki", ul. Lwowska 3. Obecnie siedziba Muzeum Okręgowego.
• Dawna synagoga z 1746 roku, przebudowana u schyłku XIX wieku, ul. Berka Joselewicza. Obecnie Galeria Sztuki, Oddział Muzeum Okręgowego.
• Ruiny zamku z ok.1350 roku, ze zrekonstruowaną Basztą Kowalską.
• Ratusz z lat 1895-97 w stylu eklektycznym.
• Zespól Starej Kolonii Kolejowej z zachowanym układem urbanistyczno-przestrzennym (koniec XIX wieku).

 

Powiat nowosądecki

 

• Cerkiew drewniana p.w. Zaśnięcia Bogarodzicy z XVII wieku w Andrzejówce.
• Cerkiew drewniana p.w. św.św. Kośmy i Damiana z XVII/XVIII wieku w Bereście.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Dymitra z 1760 roku w Binczarowej.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Dymitra z 1858 roku w Boguszy.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Michała Arch. z 1863 roku w Dubnem.
• Drewniana plebania z 1699 roku w Grybowie.
• Kościółek drewniany p.w. NMP z 1871 roku w Juście.
• Cerkiew drewniana p.w. Narodzenia NMP z 1814 roku w Królowej Górnej.
• Kościół drewniany p.w. Narodzenia NMP z 1520 roku w Krużlowej.
• Zespół willi i pensjonatów uzdrowiskowych (Stary Dom Zdrojowy, Stare Łazienki Mineralne, łazienki borowinowe – 2 poł. XIX wieku) oraz park zdrojowy w Krynicy.
• Kościół murowany p.w. Wniebowzięcia NMP z lat 1887-1892, w Krynicy.
• Cerkiew drewniana p.w. Opieki NMP z 1887 roku w Krynicy-Słotwinach.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Dymitra z 1861 roku w Leluchowie.
• Kościół barokowy p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła z 1748 roku w Łącku.
• Kościól drewniany p.w. św.św. Piotra i Pawła z 1739 roku w Łososinie Dolnej.
• Cerkiew drewniana p.w. św.św. Kośmy i Damiana z 1813 roku w Miliku.
• Cerkiew Drewniana p.w. św. Michała Archanioła z XVIII wieku w Mochnaczce.
• Kościól drewniany w Mogilnie.
• Kościół drewniany p.w. św. Mikołaja z XVI/XVII wieku w Moszczenicy Niżnej.
• Kościół barokowy p.w. św. Józefa z 1679 roku w Muszynie.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Jana z 1689 roku w Muszynce.
• Kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych z początku XVI wieku w Podolu.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Michała Archanioła z 1820 roku w Polanach.
• Cerkiew drewniana p.w. św Jakuba Młodszego z 1606 roku w Powroźniku.
• Gotycki kościół drewniany p.w. Matki Bożej Różańcowej i św. Jana Kantego z 1527 roku w Przydonicy.
• Kościół drewniany p.w. Imienia Marii z 1555 roku w Ptaszkowej.
• Twierdza z poł. XVI wieku w Rożnowie.
• Ruiny zamku z XIV wieku na wzgórzu nad Popradem w Rytrze.
• Układ urbanistyczny miasta, czworoboczny rynek z domami podcieniowymi w Starym Sączu.
• Kościół p.w. Św. Trójcy z 1332 roku i klasztor klarysek z lat 1601-1604 w Starym Sączu.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Dymitra z XVIII wieku w Szczawniku.
• Kościół p.w. św. Andrzeja Świerada z 1347 roku (wg tradycji z 1090 roku, powtórna erekcja i budowa w 1260 roku) w Tropiu.
• Kościół drewniany p.w. św.św. Piotra i Pawła z 1612 roku w Tyliczu.
• Cerkiew drewniana p.w. św.św. Kośmy i Damiana z 1743 roku w Tyliczu.
• Dwór drewniany, tynkowany z XVII wieku w Wielogłowach.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Michała Archanioła z 1821 roku w Wierchomli Wielkiej.

 

Powiat nowotarski

 

• Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, gotycko-barokowy (1346, 1606) w Nowym Targu.
• Kościół cmentarny p.w. św. Anny, prawdopodobnie z XV wieku, w Nowym Targu.
• Kościółek drewniany p.w. św. Krzyża z XVIII wieku (rekonstrukcja po pożarze) w Chabówce.
• Zabudowa (chałupy góralskie) z XVIII/XIX wieku w Chochołowie.
• Ruiny zamku z XIV wieku w Czorsztynie.
• Kościół drewniany p.w. św. Michała Archanioła z 2 poł. XV wieku w Dębnie (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego Unesco w 2003 roku).
• Kościół p.w. św. Stanisława z przełomu XIII/XIV wieku w Frydmanie.
• Dwór obronny (kasztel) z XVI/XVII wieku w Frydmanie.
• Kościół drewniany p.w. św. Marcina z XV/XVI wieku w Grywałdzie.
• Kościól drewniany p.w. Narodzenia NMP z XV/XVI wieku w Harklowej.
• Cerkiew murowana p.w. Śmierci św. Jana Ewangelisty z 1798 roku w Jaworkach.
• Spichlerze drewniane z XIX wieku w Kacwinie.
• Układ urbanistyczny z rynkiem i kościołem w Krościenku.
• Kościół – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala z końca XIX wieku w Ludźmierzu.
• Kościół drewniany p.w. Św. Trójcy z pocz. XV/XVI wieku w Łopusznej.
• Drewniany dworek Tetmajerów z XVIII wieku w Łopusznej.
• Kościół gotycko-barokowy p.w. św. Bartłomieja z XIV wieku w Niedzicy.
• Zamek Dunajec z pocz. XIV wieku w Niedzicy.
• Drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1659 roku w Orawce.
• Budynek dawnej farbiarni z pocz. XVIII wieku w Orawce.
• Kościół drewniany p.w. św. Marii Magdaleny z 1606 roku w Rabce.
• Kościółek drewniany p.w. św. Antoniego Padewskiego z 1740 roku w Sieniawie.
• Kościół drewniany p.w. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1758 roku w Spytkowicach.
• Kościół drewniany p.w. św. Katarzyny z XVI wieku w Sromowcach Niżnych.
• Architektura uzdrowiska z pocz. XIX wieku w Szczawnicy.
• Kościół drewniany p.w. św. Elżbiety z XVI wieku w Trybszu.

 

 Powiat gorlicki

 

• Renesansowy Dwór Karwacjanów w Gorlicach.
• Cerkiew drewniana p.w. św.św. Kosmy i Damiana z 1797 roku w Banicy.
• Cerkiew drewniana p.w. św.św. Kosmy i Damiana z 1842 roku
w Bartnem.
• Kościół farny p.w. Bożego Ciała z XV/XVI wieku w Bieczu, wzniesiony przed 1480 roku.
• Ratusz, pierwotnie gotycki, z wieżą renesansową z XVI wieku w Bieczu.
• Renesansowa „Kromerówka" w Bieczu, kamienica mieszczańska wzniesiona w 1519 roku.
• Późnogotycki szpital św. Ducha w Bieczu, ufundowany przez królową Jadwigę.
• Cerkiew drewniana p.w. Opieki NMP z 1773 roku w Bielance.
• Drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła z ok. 1500 roku w Binarowej (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego Unesco w 2003 roku).
• Cerkiew drewniana p.w. św. Michała Archanioła z XVIII wieku w Brunarach.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Michała Archanioła z 1938 roku w Gładyszowie.
• Cerkiew drewniana p.w. Opieki NMP z XVIII wieku w Hańczowej.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Łukasza z 1868 roku w Kunkowej.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Paraskewii z 1700 roku w Kwiatoniu.
• Cerkiew drewniana p.w. św.św. Kosmy i Damiana z 1807 roku w Męcinie Wielkiej.
• Drewniana kaplica cmentarna z poł. XVII wieku w Moszczenicy.
• Cerkiew drewniana p.w. Opieki NMP z 1653 roku w Owczarach.
• Drewniana dzwonnica przy cerkwi p.w. św. Paraskewii z 1916 roku w Pętnej.
• Kościół drewniany p.w. św. Michała Archanioła z 1761 roku w Ropie.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Michała Archanioła z 1819 roku w Ropicy Górnej.
• Kościół p.w. św. Andrzeja z 2 poł. XVIII wieku w Rożnowicach.
• Drewniany kościół parafialny p.w. św.św. Filipa i Jakuba z 1520 roku w Sękowej (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego Unesco w 2003 roku).
• Secesyjny pałac Długoszów z ok. 1900 roku i park w Siarach.
• Cerkiew drewniana p.w. św.św. Kosmy i Damiana z 1837 roku w Skwirtnem.
• Kościół drewniany p.w. św. Michała Archanioła z lat 1736-57 w Szalowej.
• Cerkiew, obecnie kościół p.w. NMP z 1790 roku w Szymbarku, Przysiółek Wółka.
• Kościół drewniany p.w. św. Wojciecha z 1782 roku w Szymbarku.
• Renesansowy dwór obronny Gładyszów z poł. XVI wieku w Szymbarku.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Demetriusza z 1758 roku w Śnietnicy.
• Cerkiew drewniana p.w. św. Paraskewii z 1786 roku w Uściu Gorlickim.
• Kościół drewniany p.w. św. Stanisława, prawdopodobnie z 1605 roku, w Wilczyskach.
• Cerkiew drewniana p.w. Opieki NMP z XVIII wieku w Wołowcu.
• Cerkiew drewniana p.w. Opieki NMP z 1795 roku w Zdyni.
• Cerkiew grekokatolicka p.w. św.Dymitra z 1902 roku w Bodakach.
• Cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra z 1934 roku w Bodakach.
• Kościół p.w. Narodzenia NMP z XVI wieku w Libuszy.Lista zabytków pochodzi ze strony www.malopolskie.pl 

 

Komentarze

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy do tego artykułu...Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )

Wpisz komentarz poniżej.

* Podanie adresu e-mail nie jest obowiazkowe. Nie będzie on wyświetlany, jest widoczny tylko dla administratora

Sądecki Bartnik - Hotel